0
Your Cart
No products in the cart.

Tărâmul ascuns – fortificarea sinelui

Fără o hartă a lumii interioare, autocunoașterea și dezvoltarea personală sunt imposibile.

Din păcate, se crede în mod eronat că fiecare om are o lume interioară diferită ca și mecanisme și structură, sau că această lume interioară este obscură și greu de cunoscut.

Această percepție este rezultatul expunerii la literatura de dezvoltare personală de proastă calitate, precum și insuficienta înțelegere a surselor serioase de studiu.

Harta lumii interioare omenești este foarte bine cunoscută și foarte precisă. Este la îndemâna fiecărui om care are preocupări serioase de dezvoltare.

Din păcate, tendința tot mai vizibilă de a lucra exclusiv cu domeniul traumelor și rănilor denotă că se cunoaște prea puțin harta interiorului omenesc.

Ar fi extrem de sărac și nefericit un suflet care se rezumă doar la răni și la trecut. În noi există teritorii insuficient explorate și puse în valoare pentru ca viața noastră să fie una împlinită și frumoasă.

Revenind la lucrul cu rănile și trauma, poate cel mai curios lucru ce i se întâmplă unui om este că el nu știe și nu experimentează prea multe despre partea din ființa lui care face efectiv ordine în suflet. Nu știe prea multe despre cine din el aduce împăcare, liniște, acceptare, o mai bună gestionare a gândurilor, trăirilor și impulsurilor.

Tărâmul Ascuns îți propune o întâlnire cu Sinele, cu Eu-l tău și cu un mod sănătos de fortificare a acestuia pe drumul de a-l investi cu puterea de Stăpân Interior.

Nu este suficient să știi că ai un Sine. E nevoie să îl și întărești și să alegi ca el să devină ordonatorul vieții tale interioare.

Ieșim pe această cale din confuzia dintre Sine și personalitate și ne îndreptăm atenția spre partea din ființă care chiar are puterea de a aduce împlinire.

În opera noastră de gestionare a vieții, deseori tumultoasă și agitată, atunci când ne simțim slabi și vulnerabili, în general rolul de Eu, rolul de sine îl joacă un psiholog, un mentor, un expert bun..

Ne încredințăm lor întrebările cele mai arzătoare și neputințele. Cum ar fi să ne antrenăm Sinele pentru o autonomie mai mare în rezolvarea problemelor cu care ne confruntăm?

Acest lucru este perfect posibil, fără să diminuăm importanța relației cu mentorii noștri. Dimpotrivă, putem înțelege chiar mai bine și prețui la adevărata ei valoare orice relație de susținere, orice ajutor.

Dar, mai mult decât toate, începi să faci loc prin antrenament Sinelui tău ca și călăuzitor al vieții.

Acum ai la dispoziție harta lumii interioare și o formă de fortificare, de întărire a Sinelui tău.


Structură program:

 

  1. Harta vieții interioare a omului. Subconștientul- Tărâmul ascuns. Ce este suferința și unde locuiește ea. Poarta spre Tărâmul Ascuns și păzitorul pragului. Anotimpurile sufletului.

  2. Relația interior-exterior. De ce părțile mele de Umbră ies în lume și îi rănesc pe ceilalți? De ce mă rănesc pe mine, deși nu doresc asta? Ce nu știu despre emoții și despre mecanismele de apărare ale subconștientului. Formula de bază stimul-reacție. Formula avansată: Stimul-Sine-Reacție.

  3. Fortificarea Sinelui. O istorie pierdută despre Eul uman. Niveluri de dezvoltare ale sinelui. Metode de fortificare ale Sinelui pentru o dezvoltare personală reală pe toate planurile: lumea zmeilor, criticul interior, observatorul interior, harta părților solare ale sufletului omenesc.