0
Your Cart
No products in the cart.

SC ENIF BUSINESS SOLUTIONS SRL(“DANUT MITRUT”) cu sediul în București, Sector 3, înregistrată la Registrul Comertului cu nr. J40/4542/2022, cod unic de înregistrare 45774230 înțelege importanța protejării datelor dumneavoastra cu caracter personal.

Definiții:

 • Date cu caracter personal – orice informaţii referitoare la o persoana fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu character personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea;
 • Stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;
 • Sistem de evidenţă a datelor cu caracter personal – orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibila potrivit unor criterii determinate, indiferent daca aceasta structura este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcţionale ori geografice;
 • Operator – orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile si structurile teritoriale ale acestora, care stabileşte scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; daca scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau in baza unui act normativ, operator este persoana fizica sau juridica, de drept public ori de drept privat, care este desemnata ca operator prin acel act normativ sau in baza acelui act normative;
 • Persoana împuternicită de către operator – o persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusive autorităţile publice, instituţiile si structurile teritoriale ale acestora, care prelucreazădate cu caracter personal pe seama operatorului;
 • Terţ – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizata, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;
 • Destinatar – orice persoanăfizicăsau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terţ; autorităţile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competenţe speciale de ancheta nu vor fi considerate destinatari;
 • Date anonime – date care, datorită originii sau modalităţii specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă.

Vă recomandăm parcurgerea acestor informatii, deoarece prin folosirea site-ului www.cursurismart.ro. şi, de asemenea, prin apelarea la serviciile şi produsele DANUT MITRUT, se consideră că aţi consimţit şi aţi fost informaţi cu privire la drepturile şi obligaţiile redate mai jos.

Dacă nu sunteţi de acord cu aceste informatii, vă rugăm să nu utilizaţi serviciile sau produsele noastre şi, de asemenea, să părăsiţi acest site!

În acest context, dorim să ne asigurăm de totala transparență a modului în care utilizăm datele dumneavoastră.

Vă rugăm să parcurgeți cu atenție informațiile de mai jos, pentru a înțelege ce date prelucrăm, în ce mod și pentru cât timp, ce drepturi aveți în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră și cum puteți exercita aceste drepturi conform GDPR (Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679).

Pentru informaţii suplimentare vă recomandăm accesarea site-ului Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal www.dataprotection.ro.

 1. Modurile în care vă sunt prelucrate datele

Datele dumneavoastră sunt prelucrate de către DANUT MITRUT  prin mijloace automatizate cât şi mijloace manuale.

 1. Scopurile în care vă sunt prelucrate datele

Datele dumneavoastră sunt prelucrate pentru:

 • Inscriere/participare la cursurile/programele de formare profesionala;
 • Emiterea de certificate/diplome in urma absolvirii cursurilor/programelor de formare profesionala;
 • Comunicari comerciale referitoare la produsele si serviciile noastre;
 • Executarea contractelor încheiate între noi şi dumneavoastră sau între noi şi entitatea la care sunteţi angajat;
 • Efectuarea serviciilor pe care dumneavoastră le achiziționați precum participarea la cursurile/programele de formare profesionala și, după caz, serviciile hoteliere adiacente.

III. Cui pot fi comunicate datele dumneavoastră

Putem divulga datele dumneavoastră numai următorilor destinatari:

 • Persoanei vizate;
 • Autorităţilor publice centrale/locale, instanţelor de judecată, organelor de urmărire penală şi altor instituţii abilitate, în baza solicitării acestora în temeiul legii;
 • Terţilor atunci când există consimţământul dumneavoastră expres;
 1. Care sunt drepturile dumneavoastră

În conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, aveți următoarele drepturi pe care le puteți exercita în mod gratuit:

 • De a fi informat în mod gratuit o dată pe an dacă prelucrăm datele dumneavoastră și care sunt aceste date prelucrate;
 • De a ne solicita corectarea datelor inexacte sau incomplete;
 • Aveți dreptul la portabilitatea datelor pe care ni le-ați furnizat prin mijloace electronice pe baza consimțământului sau pentru executarea unui contract;
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor;
 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor, pentru motive întemeiate și legitime ce țin de situația dumneavoastră particulară, cu excepția cazului în care prelucrarea datelor respective este o obligație legală a noastră;
 • În cazul prelucrărilor în scopuri de marketing direct vă puteți opune oricând și fără a oferi o motivație;
 • Dreptul de a vă retrage oricând consimțământul dat;
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal, cu excepția situațiilor în care legea interzice ștergerea;
 • Dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în București, Bd. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod poştal 010336, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Puteți exercita drepturile de mai sus oricând, contactându-ne prin email: contact@danutmitrut.ro

 1. Limitări

Nu putem şterge datele dumneavoastră în următoarele cazuri:

 • Aţi fost beneficiarii cursurilor noastre iar, în acest sens, avem nevoie, pe toată durata de funcţiune a societăţii, să vă păstrăm datele, în conformitate cu prevederile legale în această materie;
 • Datele dumneavoastră sunt necesare dovedirii sau manierii executării contractelor încheiate între noi şi dumneavoastră ori între noi şi entitatea la care sunteţi angajat, pe toată durata de funcţiune a societăţii.

Atunci când prelucrăm datele dumneavoastră, utilizăm măsuri tehnice și organizaționale care să asigure confidențialitatea, disponibilitatea și corectitudinea datelor dumneavoastră.

Cu toate acestea, niciun sistem de securitate a informațiilor nu este infailibil. De aceea lucrăm în mod continuu pentru a asigura păstrarea măsurilor noastre de securitate la cel mai înalt nivel și ne angajăm să vă informăm la timp în cazul oricăror incidente de securitate ce ar putea să prezinte un risc semnificativ pentru drepturile dumneavoastră.

 1. Exercitarea drepturilor

Puteți exercita drepturile de mai sus oricând, contactându-ne prin email: contact@danutmitrut.ro